ETABLERING

 

Bedriver Du kommersiell verksamhet och letar ny, eller kanske ytterligare lokaler?

 

Att leta efter en ny lokal att fortsätta sin verksamhet i kan både vara tidskrävande och svårt.

Det kan också i allra högsta grad påverka den pågående, dagliga, verksamheten negativt.

Har företaget planer på att expandera, kanske tom på annan ort, krävs tid och stor kunskap om hur fastighetsmarknaden ser ut för just den orten för att nå en framgångsrik etablering.

 

Peter Hall-Johnson, ägare och grundare till Tenantia AB, har som mångårig affärsansvarig för fastighetsbestånd runt hela Sverige ett stort kontaktnät som genom åren varsamt knutits samman mellan fastighetsägare, uthyrare, detaljister, mäklare och fastighetskonsulter. Genom detta nätverk kan Peter hjälpa Dig som letar ny lokal, eller funderar på en expansion, en enklare och snabbare väg att hitta den rätta lokalen för Din verksamhet.

 

Har Du som fastighetsägare en tom lokal som Du inte hittar ny hyresgäst till?

 

Som fastighetsägare kan det ofta vara svårt, och frustrerande, att hitta ny hyresgäst till fastighetens vakanta lokal.

 

  • Vilken verksamhet skulle passa bäst i lokalen?
  • Vem och vart ringer man och frågar om intresse finns?
  • Hur visar man, på bästa sätt, att det finns en tom lokal att hyra?

 

Med gedigen kompetens och erfarenhet av affärsutveckling, etablering och drift av fastigheter kan Tenantia erbjuda Dig, som fastighetsägare, en hållbar etableringsstrategi.

Genom fastighetskonsult Peter Hall-Johnson, som hyrt ut och omförhandlat en mängd olika verksamheter ex. frisör, livsmedel, kontor, gymnasieutbildning, café/restaurang, butik och myndighet, kan Ditt fastighetsbolag få hjälp att hitta rätt hyresgäst.

 

 

”Att ha samlat på sig erfarenhet och kunskap från båda sidor bordet vid en avtalsförhandling är så klart en stor fördel. Det är mycket enklare att spela sin hand rätt när man vet vilka kort medspelaren har kvar