ETABLERING

 

Bedriver Du kommersiell verksamhet och har planer på att expandera?

Letar Du efter en ny lokal att fortsatta Din verksamhet i?

 

Att utöka, eller flytta, en verksamhet är ett stort steg och med många viktiga saker att tänka på. Tenantia kan hjälpa till med en fungerande etableringsstrategi.

Exempel på hur ett upplägg skulle kunna se ut;

 

  • Vi arbetar tillsammans fram en etableringsplan för den fortsatta expansionen, te x  vilka städer som skall prioriteras, var det bästa läget för Er verksamhet är, vilka önskemål/krav som finns samt en realistisk tidsplan för genomförandet.
  • Tenantia söker sedan av marknaden, aktivt och proaktivt, efter bästa affärsmöjlighet enligt den gemensamma strategin.
  • En analys av konkurrens, kundflöden, hyresnivåer, stadsutveckling etc. tas fram av Tenantia som underlag för beslut och för fortsatt diskussion.
  • Vid hyresförhandlingen kan sedan Tenantia, om så önskas, sköta eller bistå i hela avtalsprocessen.

 

Peter Johnson, ägare och grundare till Tenantia AB har, som tidigare mångårig affärsansvarig för fastighetsbestånd runt hela Sverige, ett stort kontaktnät som genom åren varsamt knutits samman mellan fastighetsägare, uthyrare, detaljister och mäklare. Genom detta kontaktnät kan Tenantia erbjuda Er verksamhet en genväg till en lyckad expansion.

Peter har en gedigen kompetens kring affärsutveckling och etablering av olika kommersiella verksamheter. Under åren har han etablerat och/eller omförhandlat mängder av avtal med te x gym, bowling, restaurang & café, frisör, livsmedel, vård, kontor, utbildning etc.