HYRESRÅDGIVNING

 

Behöver Du hjälp eller få råd kring Ditt kommersiella hyreskontrakt?

Vill Du ha en rådgivare att ringa vid behov, ett bollplank för dina idéer eller en förhandlare av Ditt hyresavtal?

Tenantia erbjuder konsultation per timme!

 

Tenantia är konsulten som med lång erfarenhet och bred kunskap kan erbjuda en kompetent resurs för Ditt företag, oavsett om uppdraget är stort eller litet.

Att anlita en konsult med kunskap om hyresavtal ger både en affärsmässig och ekonomisk säkerhet då ett företags verksamhet ofta är kopplad till ett lokalavtal. Dessutom står lokalen, efter att avtalet har undertecknats, ofta för en betydande del av företagets ej påverkbara kostnad.

Avtalshantering kan också vara rätt krångligt med driftsfrågor, indexeringar, tilläggskostnader, lokalanpassningar, omförhandlingar etc. Att te x missa en uppsägningstid kan bli mycket kostsamt för företaget. Här kan Tenantia, med kompetens och erfarenhet, erbjuda stöd och rådgivning eller helt sköta hanteringen åt Er.

 

Tenantia erbjuder även avtalsförvaltning av Ditt, eller Dina, hyreskontrakt där vi bevakar och i god tid påminner om uppsägningstider, ger förslag på lämpliga åtgärder tillsammans med en indikation på vad marknadshyran är för just Ditt läge.

 

Med bred erfarenhet av kommersiell avtalshantering som ansvarig på både större och mindre fastighetsbolag, samt tidigare som ägare till ett antal butiker erbjuder Tenantia Dig och Ditt företag trygghet, kompetens och förståelse för just Dina frågor och behov.

Tveka inte att kontakta Tenantia om Du känner osäkerhet kring vad som gäller för Ditt hyresavtal, vilka kostnader Du kan påverka eller bara allmänt vill veta mer om Ditt avtal och dess innehåll.