Om Tenantia

 

 

Tenantia är fastighetskonsulten som, med lång erfarenhet och bred kompetens, erbjuder Ditt företag en extern resurs när Du bäst behöver den!

 

”Måste en lucka snabbt fyllas innan en rekrytering är på plats, eller behöver företaget kanske en extern resurs för ett förändringsarbete i personalgruppen?”

 

”Har Du en eller flera lokaler i Ditt fastighetsbestånd och behöver hjälp att förstå vilka skyldigheter och rättigheter som gäller?”

 

”Sitter Du i styrelsen hos en bostadsrättsförening och funderar på de kommersiella lokaler Er förening har?”

 

”Bedriver Du verksamhet och vill expandera men behöver hjälp med en strategi, att hitta lokal eller skriva hyreskontrakt?”

 

 

Peter Johnson, ägare och grundare av Tenantia AB, har som ansvarig och chef på både större och mindre fastighet- och förvaltningsbolag, mångårig erfarenhet av avtalshantering.

Peter har tidigare under många år även framgångsrik drivit egen verksamhet inom butikshandel med ett antal egenägda butiker runt om i Mellansverige.

 

”Att ha samlat på sig erfarenhet och kunskap från båda sidor bordet vid en avtalsförhandling är så klart en stor fördel.