Om Tenantia

 

Tenantia AB är etableringskonsulten som erbjuder en modern och erfaren kompetens vid ny-, om- eller avetablering samt stöd och rådgivning vid alla kommersiella hyresfrågor.

 

 

Peter Johnson, ägare och grundare till Tenantia AB, har mångårig erfarenhet av etablering och avtalshantering från både större och mindre fastighetsbolag. Senast kommer han från en tjänst som ortschef och detaljhandelsansvarig förvaltare för Kungsledens retailportfölj i Sverige.

Peter har under åren jobbat med handelsplatser från norr till söder där han har etablerat och arbetat med en mängd olika verksamheter, allt från stora och välkända varumärken till mindre enskilda butiker.

Jag tycker faktiskt att det är lika roligt att skriva avtal med den stora rikstäckande butikskedjan som med den lilla restaurangen på hörnet!”

Avtalshantering innefattar inte bara nyetablering utan även t.ex. omförhandlingar. Dessa, som kan inledas av en mängd olika anledningar, kan ibland bli besvärliga och svåra att förstå för hyresgästen. Här kan Tenantia, med kompetens och erfarenhet från många års avtalshantering, erbjuda stöd och rådgivning eller helt sköta förhandlingen vid behov.

”Många hyresgäster upplever att kontakten med hyresvärden ibland kan vara besvärlig, och kanske lite genant, då det egna kunnandet om sitt hyresavtal kan vara begränsat.”

Tidigare har Peter, under många år, framgångsrik drivit verksamhet inom franchiseformatet med ett antal egenägda butiker runt om i Mellansverige.

”Vi hade i butikskedjan ca 30st butiker, varav jag ägde 3st. Att ha samlat på sig erfarenhet och kunskap från båda sidor bordet vid en avtalsförhandling är så klart en stor fördel.”