INTERIM

 

Behöver Er verksamhet en tillfällig förstärkning?

 

Ett framgångsrikt företag står ständigt inför nya utmaningar, planerade eller oplanerade, så även kring sin organisation och sin personal. Dessa utmaningar kan t. ex. bestå i av att fylla en lucka innan en rekrytering är på plats, lösa en föräldraledighet utan att få minskad effektivitet, eller kanske att få till en fungerande dynamik mellan företagets olika organiska led. Utmaningarna kan också komma plötsligt, som en akut och kanske långvarig sjukdom hos en nyckelperson eller som en oväntad (eller nödvändig) chefsavgång?

 

Tenantia kan, med erfarenhet från ett brett spektra inom fastighetsbranschen och med en stor vana att leda personal och chefer, erbjuda Ert företag en interimslösning då Ni tillfälligt behöver en chef eller en projektledare.

 

 

”Att jag valde att anlita Peter igen, och i uppdrag som ställde stora krav på affärsmässighet mot kund och stor förståelse för struktur- och förändringsarbete hos personal och organisation, var för hans mycket breda, och genom erfarenhet, väl uppbyggda kunskapsnivå blandat med hans stora sociala kompetens. Det har varit imponerande att se hur snabbt Peter har kommit in och kunnat leverera i de, minst sagt, olika roller han har haft hos oss. Arbetet har dessutom utförts på så sätt att jag mer än gärna skulle anlita Peter igen, och jag ger honom därför mina bästa rekommendationer”

– Johnny Forsell, Fastighetschef HSB Norra Stor-Stockholm

 

”Jag anlitade Peter som interim chef under ett drygt halvår. Peter kom imponerande snabbt in i verksamheten och var en tillgång i den utmanande situation som vi då befann oss i. Peter har det driv och mod som krävs för en interim chefsroll tillsammans med hög social kompetens. Med hans professionella sätt och handlingskraft skapade han goda resultat vad gäller personal, kunderna och i samarbetet i den ledningsgrupp han ingick i. Peter är engagerad, målfokuserad och har en lättsam och trevlig personlighet. Jag anlitar gärna Peter igen och ger honom mina allra varmaste rekommendationer”

Maria Söderberg, Affärsområdeschef Fastighetsdrift HSB Norra Stor-Stockholm