INTERIM

 

Behöver Er verksamhet en tillfällig förstärkning?

 

Ett framgångsrikt företag står ständigt inför olika utmaningar. Dessa utmaningar kan vara planerade, som t ex behov och rekrytering av ytterligare personal, föräldraledighet eller kanske en omstrukturering för nya arbetsuppgifter. Utmaningen kan också vara oplanerad, som en långvarig sjukdom bland nyckelpersoner, tillfälliga arbetstoppar eller kanske en oväntad chefsavgång?

 

Tenantia kan, med erfarenhet från ett brett spektra inom fastighetsrelaterade tjänster samt med en stor vana att leda och handha personalfrågor, erbjuda Ert företag en interimslösning på kort eller längre sikt då Ert företag tillfälligt behöver ersättare inom;

 

  • Etablering/Uthyrning – Peter Johnson, ägare och grundare till Tenantia AB, har som tidigare mångårig detaljhandelsansvarig för fastigheter runt hela Sverige, ett stort kontaktnät som genom åren varsamt knutits ihop med fastighetsägare, uthyrare, detaljister och mäklare. Peter har samlat på sig en gedigen kompetens kring affärsutveckling och etablering av olika kommersiella verksamheter. Under åren har han etablerat/hyrt ut/omförhandlat mängder av avtal i olika branscher som te x till friskvård/gym, bowling, restaurang & café, frisör, tandvård, små och stora kontor, utbildning samt till ett stort antal butiker och butikskedjor etc.
  • Fastighetsförvaltning – Peters CV innehåller tjänster såsom Ortschef på Kungsleden i Eskilstuna med 5 medarbetare, Detaljhandelsansvarig för Kungsledens handelsfastigheter, från Hudiksvall i norr till Växjö i söder, Fastighetsförvaltare på P&E Fastighetspartner och Sveafastigheter i Västerås, Örebro och Eskilstuna, där Peter bl. a. handlade upp ny fastighetsskötsel för 72 000m² samt Fastighetsförvaltare på Pare Fastigheter i Örebro, Eskilstuna och Trollhättan, där Peter bl. a. hade drifts- och beställaransvar för ombyggnaden av köpcentret Kompassen i centrala Örebro.

Ring eller e-posta gärna Peter Johnson för mer information på: 070-216 75 69 eller peter@tenantia.se

 

 ”Jag är van att bli inkastad i situationer där jag förväntas landa från en springande start!”