INTERIM

 

Behöver Er verksamhet en tillfällig förstärkning?

 

Ett framgångsrikt företag står ständigt inför nya utmaningar, planerade eller oplanerade, så även kring sin organisation och sin personal. Dessa utmaningar kan t. ex. bestå i av att fylla en lucka innan en rekrytering är på plats, lösa en föräldraledighet utan att få minskad effektivitet, eller kanske att få till en fungerande dynamik mellan företagets olika organiska led. Utmaningarna kan också komma plötsligt, som en akut och kanske långvarig sjukdom hos en nyckelperson eller som en oväntad (eller nödvändig) chefsavgång?

 

Tenantia kan, med erfarenhet från ett brett spektra inom fastighetsbranschen och med en stor vana att leda personal och chefer, erbjuda Ert företag en interimslösning då Ni tillfälligt behöver en chef eller en projektledare.

 

”Peter är en mycket kompetent ledare. Hans sociala förmåga kombinerat med gott affärssinne skapar stort förtroende hos kunder och medarbetare” 

-Håkan Berg, f.d. Vd HSB Norra Stor-Stockholm

 

”Jag anlitade Peter som interim chef under ett drygt halvår. Peter kom imponerande snabbt in i verksamheten och var en tillgång i den utmanande situation som vi då befann oss i. Peter har det driv och mod som krävs för en interim chefsroll tillsammans med hög social kompetens. Med hans professionella sätt och handlingskraft skapade han goda resultat vad gäller personal, kunderna och i samarbetet i den ledningsgrupp han ingick i. Peter är engagerad, målfokuserad och har en lättsam och trevlig personlighet. Jag anlitar gärna Peter igen och ger honom mina allra varmaste rekommendationer”

Maria Söderberg, Affärsområdeschef Fastighetsdrift HSB Norra Stor-Stockholm